Tên thật: LÊ THÚC VINH

Quê quán: Gia Lai

Nghề: Lập trình viên, tư vấn viên bảo hiểm